torsdag 10 mars 2011

30 Days of Books: Day 4 – Favourite book of your favourite series

Den första boken i en serie är oftast den bästa - den där man upptäcker serien och bara vill ha mer. Den första boken i serien om klanen Otori av Lian Hearn heter Över näktergalens golv.





Övriga böcker i serien heter På en kudde av gräs, Under lysande måne, Vid hägerns skarpa skri och Och himlens vida väv.

2 kommentarer: